Aage på Haldgården

Bondeliv og flik flak, humor og festlig snak …

Fra flere sider er jeg blevet opfordret til at skrive om mit liv og færden. Det er blevet til en bog, som min familie, venner og bekendte, plus alle andre interesserede, kan hygge sig med. Jeg synes også, det er et stykke tidshistorie. Har man lyst til at læse min bog, kan den købes for 260 kr plus forsendelse. Send en e-mail til haldgaarden@post.tele.dk med navn og adresse og indbetal derefter til Nordea kr. 295,- på reg. nr. 2211 konto nr. 8478699973, husk navn. Så snart pengene er gået ind på kontoen, vil bogen blive sendt. Bogen kan også købes hos Superbest i Harlev og Statoil i Framlev.
Bogen vil udkomme primo december 2006, så den eventuelt for flere vil kunne være en julegave til sine helt specielle gode venner, men også til de andre…
Og så vil jeg ikke undlade at nævne at jeg gerne tager ud til foreninger, klubber og holder foredrag om mit liv.Her forsøger jeg, at det ikke bliver kedeligt.

Aage Christensen
”Skibby”
Tlf: 8694 1681


Forfatteren kunne med rette have brugt en titel til sin bog som første linie i sangen: »Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord« – og her kommer vi tæt på Aage Christensen, Haldgården i Skibby og følger hans opvækst og hans spændende livsforløb. Aage er født på Haldgården og hele hans barndom, med de redskaber og værktøjer der her var i 40’erne, giver han i bogen læserne et fantastisk indblik i – med de muligheder og løsninger den tid bød på. Jo her bliver virkelig en landbofamilies dagligdag som virksomme liv i marken – i stalden og i køkkenet flot genfortalt. Ungdomsårene med efterskole – soldatertid – Gymnastikhøjskolen i Ollerup – Landbrugsskole – Amtspolitik – og senere lærerjob på efterskoler er spændende læsning – for her kommer vi så sandelig vejen rundt om »et muntert og virksomt liv« – hvor Aages livlige og glade/drilske væremåde krydret med festlige historier eminent skildres i bogen. Et godt familieliv har givet og giver fortsat Aage det sikre bagland, der gør, at han foruden at drive deres store kvæggård, da har han også kunnet føre et meget udadvendt arbejde i diverse skoler og foreninger – som bestyrelsesmedlem – amtskoordinator – Hegnssynsformand, Rotaryarbejde mv. – jo Aage er en meget værdsat person at være tæt på. Hans rejser som elitegymnast med talrige opvisninger i såvel Danmark, Europa som i USA og hans senere virke som mangeårig gymnastikinstruktør er meget interessant læsning. Et stort og festligt stof er i denne bog samlet.


Firmaudflugt (ryst sammen dag)

I alle slags virksomheder er hverdagen tit meget stressende. Derfor er det en god idé at komme ud og opleve ens arbejdskammerater på en anden måde. Vi kan her på Haldgården tilbyde forskellige aktiviteter som f.eks. banancykelræs – plankeløb – indfangning af en livlig tyr ved navn Clinton. Et besøg hos en nabo, der har en superflot og topmoderne mælkeproduktion, kan også kobles på. Virksomheder, der har prøvet sådan en ”ryste sammen dag”, melder tilbage, at produktionen er steget med flere hundrede procent og, at der nu er kommet gang i eksporten - - - - og de ansatte melder, at deres hjemmeliv er blomstret - - - -. Polterabend er også meget populær. Den søde brud bliver trukket i arbejdstøjet – malker en ko – Prøver banancykelræs, plankeløb og slutter af med at få en ordentlig tur i halmen - - - - og alt dette, viser erfaringen, giver et bedre og længere ægteskab – fordi man har prøvet noget - - - -. Hvis noget af det ovenstående har interesse – så ring og vi sammensætter et livligt og muntert program. Prisen afhænger af programmets størrelse.

Aage Christensen
Tlf: 86 94 16 81
Email: haldgaarden@post.tele.dk

Træffes bedst kl. 8 – 8.30 el. 12 – 12.30.


Skolelærere se her!

Hjemmeside med et knaldgodt tilbud til alle skoler i Århus Amt. Er du lærer for elever fra 4. klasse og opad og underviser du i dansk, matematik, biologi, økologi, madkvaliteter, natur m.m. vil en kontakt med en meget vidende landmand være ”kanon”. Det bedste, vi kan byde på, er et to timers gårdbesøg, hvor der via dialog bliver snakket om alt fra jord til bord. Eleverne både ser, lugter og rører ved dyrene. Besøget varer ca. 1,5 time. Elevernes spørgelyst er stor og landmandens svarelyst er endnu større. Interessen om avlstyren Clinton er kolossal stor. Populært er også ”børnekastning” og banancykel-ræs. Ud over gårdbesøg kan vi også tilbyde ”landmand 1 dag”, dvs. en landmand kommer med en kasse under armen ind i klassen og overtager undervisningen i 4 timer sammen med læreren. Her er programmet 5-6 forskellige opgaver i form af spil og konkurrencer med præmiering. Hen over hele dagen tilstræber landmanden på en let forståelig måde at få omtalt gødskning og sprøjtning af markerne plus økologi, dyrevelfærd (herunder dyretransporter), Danish Crown plus alle de små slagterier, Arla plus alle de små mejerier, madkvaliteter i de store supermarkeder. Livet som landmand med fordele og ulemper. Indtjening fra negativ til ret store indtægter uden man kan se forskel på selve gårdene. Hele dagen forsøges holdt i en glad og lidt munter stemning, så skolens lærere får lyst til at spille igen næste år med en ny klasse.

Prisen for sådan en dag er yderst rimelig og i grunden kun lidt til kørsel – nemlig 500 kr.
Tilmelding og aftale om dato kan ske til Aage Christensen på tlf. nr. 86 94 16 81.

© www.haldgaarden.dk